INTRODUCTIE DE GENERALIST

De generalist

Het sociale domein in Nederland is volop in beweging. Transformatie is daarin een gevleugeld woord. Gemeentes en instellingen herschikken zich. Overal in het land worden in een hoog tempo sociale (wijk) teams gevormd volgens de leidende principes: '1 gezin,1 plan, 1 professional' en ‘specialist in het team en generalist in het huishouden’. Maar hoe identificeert u een potentiële generalist? Wat moet die aan talenten in huis hebben en wat moet hij kennen en kunnen? Hoe weet u of een ervaren specialist zich na al die jaren kan 'ontpoppen' als de generalist die domein overstijgend werkt? Wat kunt u doen om de eigen kracht van medewerkers aan te boren zodat zij zichzelf actief gaan ontwikkelen richting de generalist?

Competentieprofiel de Generalist

In 2012 zijn Ellen de Goede en Yvonne Wijland, in opdracht van DMO ‘Samen DOEN in de buurt’ gemeente Amsterdam en BZK/WBI, op zoek gegaan naar de talenten en drijfveren dieten grondslag liggen aan de competenties en het succesvol handelen van zogenaamde ‘best persons’. Dit zijn de generalisten waarvoor domeinoverstijgend werken en sturen op eigen kracht vanzelfsprekende principes zijn en die aantoonbare resultaten hebben behaald. De ‘best persons’ hebben een TMA talentenanalyse gemaakt.

De uitkomsten hiervan vormden de basis voor het inmiddels breed verspreidde competentieprofiel van de generalist. Het competentieprofiel biedt inzicht in de benodigde competenties en bijbehorende gedragsindicatoren van de generalist. Het is daarmee een meetlat waarlangs toekomstige generalisten gelegd kunnen worden. Indien het profiel gecombineerd wordt met de inzet vande TMA methode is het een zeer krachtig selectie- en ontwikkelingsinstrument voor medewerkers van sociale (wijk) teams.

Marto Boes - Kadaster

'TMA slaat de spijker behoorlijk goed op de kop'

SORAYA LA ROSE - OXXIO

"Meer waardevolle gesprekken en de diepte in met de TMA-rapportage"

Anneke Eurelings - Gemeente Amsterdam

Gesprekken met kandidaten waren ‘pareltjes’

TMAMethode Zes TMA Toppers erbij! Welkom! Mieke Janse Lonneke Emmen Astrid van de Ven Judith van den Boogaard Yvette Schelting… https://t.co/7kEqcBB8X0
TMAMethode Wij nodigen je uit voor het exclusieve seminar “Integraal Talentmanagement met TMA” op dinsdag 6 november 2018 13.0… https://t.co/2nGiDzAW5m
TMAMethode Excusief TMA  seminar “Integraal Talentmanagement met TMA” op dinsdag 6 november 2018 - https://t.co/clQeyorD2A

CONTACT DETAILS

TMA Methode
De Pyth
Pythagoraslaan 101
3584 BB Utrecht 
+ 31 30 267 0 444
030 2670444
Email:info@tmamethod.com
www.tmamethod.com

https://www.facebook.com/tmamethode
TMA Events: http://tinyurl.com/ht69zow
TMA Academy: www.tmamethod-academy.com/

Route

Scroll to Top
1000 tekens over
feedback