COGNITIEVE CAPACITEITEN ANALYSES

De verschillende capaciteiten analyses zijn onderverdeeld in twee categorieën:

1. De logisch redeneren analyses brengen met name de fluid en crystallized intelligentie in kaart. 
2. De vaardigheden analyses brengen met name specifieke vaardigheden of kennisgebieden in kaart.

U kunt al naar gelang de functie waarvoor een kandidaat getest moet worden bepalen welke capaciteiten analyses u wilt aanbieden.

Momenteel bevat de TMA de volgende capaciteiten analyses:

Normen zijn beschikbaar op MBO en HBO/WO niveau.

Logisch figuurlijk inzicht:
De analyse Logisch figuurlijk inzicht bestaat uit 15 vragen.In deze analyse krijgt de kandidaat per vraag een figuren reeks of matrix te zien waarin een bepaalde logica zit welke de kandidaat moet proberen te achterhalen. Afhankelijk van de vraag die wordt gesteld dient de kandidaat te bepalen welk figuur logischerwijs op de plaats van het vraagteken moet komen te staan of moet de kandidaat bepalen welk figuur logischerwijs niet in de reeks thuis hoort.

Onder logisch figuurlijk inzicht wordt het vermogen verstaan van de kandidaat om patronen en regelmaat in figuren en vormen te zien die het logisch gevolg zijn van bepaalde patronen. Dit wordt gemeten door bijvoorbeeld het mentaal roteren van figuren, aanvullen van objecten of het ontdekken van regelmaat in vormen.

Logisch cijfermatig inzicht:
De analyse Logisch cijfermatig inzicht bestaat uit 39 rekenproblemen met elk 5 antwoord alternatieven. De rekenproblemen bestaan uit optellingen, aftrekkingen, delingen, en vermenigvuldigingen. Snelheid is van groot belang bij deze analyse. De rekenproblemen beginnen relatief eenvoudig en lopen op in moeilijkheid. Enerzijds meet de analyse dus rekenkundige relaties en anderzijds de vaardigheid in het omgaan met getallen. Deze analyse is vooral van belang bij werkzaamheden waar met cijfers wordt gewerkt. De nadruk ligt dan op nauwkeurigheid.

Logisch taal inzicht:
De analyse Logisch taal inzicht bestaat uit 20 vragen.  In deze analyse krijgt de kandidaat per vraag een combinatie van twee woorden te zien die zich in een bepaalde logica tot elkaar verhouden. Tevens wordt er een woord getoond die zich tot een ander woord moet verhouden met dezelfde logica  als het eerste woordpaar.  Voor de analyse wordt gebruik gemaakt van taal analogieën, dit is het vermogen van de kandidaat om taal te begrijpen,  te gebruiken en er logisch mee te kunnen redeneren. Het herkennen van analogieën onder tijdsdruk is een indicator voor een  hoog logisch taal inzicht. 

Woordkennis speelt wel een rol bij deze analyse, maar aangezien de moeilijkheidsgraad van de woorden relatief simpel is gehouden, zijn ook kandidaten  met een minder grote woordenschat in staat door juist te redeneren het goede antwoord te vinden. Deze analyse heeft evenals de Logisch cijfermatig inzicht analyse vooral voorspellende waarde voor activiteiten waarbij abstract denken en analytisch probleem oplossen van belang is.

Technisch inzicht:
De Technisch inzicht analyse bestaat uit 15 vragen en meet de mate waarin technische of natuurkundige problemen onder tijdsdruk kunnen worden doorgrond. Deze analyse is specifiek voor technische functies zoals in het leger of in de bouw. 

Controleren:
De analyse Controleren bestaat uit 100 paren van betekenisloze combinaties van cijfers en letters (LSDDPASD - LSDPPASD). De kandidaat moet aangeven of de combinaties voor en na het streepje hetzelfde zijn. Kandidaten krijgen 4 minuten om de analyse te doen. Behalve snelheid meet de Controleren analyse ook nauwkeurigheid, en vooral het onder tijdsdruk nauwkeurig werken.

Rekenvaardigheid:
De analyse Rekenvaardigheid bestaat uit 26 series van getallen die volgens een bepaald patroon zijn geordend. De kandidaat moet inzien dat de systematische verandering in een reeks kan ontstaan door optellen,aftrekken,vermenigvuldigen en delen. Soms komen twee of meer hiervan tegelijk in een reeks voor. De reeks wordt steeds met 1 getal voortgezet. De kandidaat moet dan bij elke opgave 1 antwoord selecteren. Deze analyse doet zowel een beroep op de fluid en crystallyzed intelligentie.

Marto Boes - Kadaster

'TMA slaat de spijker behoorlijk goed op de kop'

SORAYA LA ROSE - OXXIO

"Meer waardevolle gesprekken en de diepte in met de TMA-rapportage"

Anneke Eurelings - Gemeente Amsterdam

Gesprekken met kandidaten waren ‘pareltjes’

TMAMethode TMA Talent Assessment provides deep insight into the personality of your candidates. You will get clear information… https://t.co/rgJEYsz7zg
TMAMethode What about developing the potential of your team now and start 2019 with a more productive and motivated team? TMA… https://t.co/a73RT1HjQO
TMAMethode RT @MCvanDraanen: Assessen is natuurlijk maatwerk! Een uitgebreid #assessment bij #werving en #selectie, een kleinere bij #coaching. En dat…

CONTACT DETAILS

TMA Methode
De Pyth
Pythagoraslaan 101
3584 BB Utrecht 
+ 31 30 267 0 444
030 2670444
Email:info@tmamethod.com
www.tmamethod.com

https://www.facebook.com/tmamethode
TMA Events: http://tinyurl.com/ht69zow
TMA Academy: www.tmamethod-academy.com/

Route

Scroll to Top
1000 tekens over
feedback